Wijbroodschaal

Byzantium, 11e/12e eeuw, inv.-nr. DS036
Zilver, verguld, gegoten, gedreven, geciseleerd, gegraveerd


Hoe komt een grote, rijk versierde schaal uit 2,25 kg zilver en goud in het jaar 1205 uit Constantinopel naar Halberstadt? Dit kostbare en historisch wonderlijke kunstwerk biedt zelf informatie over zijn geschiedenis: Het middelste medaillon met een afbeelding van de kruisiging loopt om het Griekse opschrift: “Neemt, en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u wordt gegeven” Deze woorden van Christus bij het Laatste Avondmaal en de afbeelding wijzen op de functie van het bord als schaal voor het brood bij de Eucharistie. Dit vierde niet de katholieke, maar de orthodoxe kerk met grote broden. Op de rand van het bord omcirkelen de scène met de afbeeldingen van de medaillons martelaars en heilige bisschoppen van de oostelijke kerk tussen sierende ranken. De bisschopsheiligen en de Griekse inscripties bevestigen de herkomst uit het Byzantijnse Rijk.
Waarschijnlijk is de wijbroodschaal direct afkomstig uit Constantinopel. Daarvandaan bracht toch bisschop Konrad von Krosigk uit Halberstadt een betreffende schaal mee en schonk deze in 1208 aan de dom.