Manuscripten en vroege drukken

De manuscriptcollectie in de dom van Halberstadt telde ooit honderden exemplaren. Tegenwoordig worden 39 middeleeuwse boeken en een gefragmenteerd dubbel blad in de schatkamer van de dom bewaard.

De domschat bevat ook specifieke gedrukte werken zoals kalenders van de domheren uit de 18e eeuw, een houtsnijwerk uit de 15e eeuw, getijdenboeken uit de 15e en 16e eeuw, een evangelieboek uit de 17e eeuw en twee laatmiddeleeuwse documenten.

De geestelijken in Halberstadt gebruikten deze documenten regelmatig en dit tot ver in de vroegmoderne tijd. Dit blijkt uit supplementen en kanttekeningen op de boekpagina's.

Deze traditie eindigde met de secularisatie. In 1812 kwamen grotere collecties van middeleeuwse manuscripten naar de universiteitsbibliotheek van Göttingen, sommigen keerden daar echter terug na protesten vanuit Halberstadt. De universiteit van Halle ontving alle juridische manuscripten in 1827. De inventaris leed verder verlies na de Tweede Wereldoorlog, toen het Sovjetleger talrijke manuscripten naar Rusland bracht. Sommige objecten zijn teruggekeerd, andere zijn nog niet gevonden of bevinden zich in de Russische Nationale Bibliotheek in Sint-Petersburg.

De resterende bezittingen van de kathedraalschat in Halberstadt dateren uit de oprichtingsjaren van het bisdom, bijvoorbeeld een evangelieboek uit de 9e eeuw. De manuscripten zijn niet alleen in Halberstadt gemaakt, maar komen ook uit verschillende kloosters waarmee de bisschoppen verbonden waren. Boekschenkingen waren er gedurende de gehele middeleeuwen.

De onderwerpen van de manuscripten bestonden voornamelijk uit theologie en recht, maar ook de "artes liberales" - de vrije of schone kunsten - zijn vertegenwoordigd. Niet alle boeken werden in de bibliotheek in de oostvleugel van de clausuur bewaard. Want veel van de geschriften die nodig waren voor de mis waren in de kathedraal op plaatsen waar ze werden gebruikt, zoals in de koorstoelen en op de altaren. Een boekenkast in het koor is nog steeds een zeldzaam voorbeeld van openbaar gebruik. De lezer kon de pagina's door de brede tralies heen omslaan.

Zur digitalen Sammlung der Handschriften