Textiel

Met een verschil van kleding veranderen personen en ruimten. Textiel vormt een wezenlijk element van de vormgeving. Deze betekenis had het ook en dit zeker in de middeleeuwen. Wegens het sterke verval van de fijne textiele draden en de organische samenstelling ervan zijn deze gedurende de eeuwen nauwelijks bewaard gebleven.

De textiele collectie van de domschat Halberstadt is met haar rond 300 objecten een buitengewone en bijna unieke getuigenis. Daarbij komen de talrijke, tot in de vroege middeleeuwen reikende, waardevolle zijdenstoffen voor de verhulling van de relikwieën. Het grootste gedeelte is afkomstig uit de middeleeuwen, uit de periode vanaf de 11e eeuw tot in de vroege 16e eeuw. Weinig stukken zijn later ontstaan. Alle gezamenlijke stukken deden dienst als rijke inrichting van de dom en de versiering daarvan tijdens feesten en feestdagen. Aan de ene kant verrijkten zij de vormgeving van de ruimten met wandtapijten, doeken of vlaggen, bovendien kleedden zij de sculpturen op bijzondere dagen aan met versierde manteltjes. Aan de andere kant sierden zij de altaren met dekens en versieringen voor de viering van de mis.

Het bestand aan wandtapijten is uniek qua omvang en betekenis. Het Abraham-Engel-tapijt en het Christus-Apostel-tapijt uit het midden van de 12e eeuw geldt als een van de oudste behouden wandtapijten ter wereld. Bijgevolg zijn de wereldwijd oudste borduursels uit het Byzantijnse Rijk in de domschat bewaard gebleven. Zij vormen schaarse getuigenissen van de vroege middeleeuwse beeldende kunst.

Het grote aantal aan geestelijke gewaden toont hoe de bisschoppen en priesters gekleed waren, hoe zij hun rang representeerden en hoe zij als vertegenwoordigers van Christus de mis hielden. Meerdelige bisschopskleding of misgewaden zijn net zo behouden gebleven als de zeldzame toebehoren, maillots, schoenen, handschoenen of zelfs puntmutsen. Deze werken geven niet alleen een inzicht in een nauwelijks meer bekende kunst. Hun grote aantal maakt het eveneens mogelijk de verandering van de textiele vormgeving door de eeuwen heen en de rijkdom van hun design te bezichtigen.

Zur digitalen Sammlung der Textilien