Digitalisering

Sinds 2017 vindt in de dom en de domschat van Halberstadt een verandering van de collectie-registratie plaats door middel van een nieuwe, uitgebreide en digitaal georiënteerde structuur. De eerdere informatie over voorwerpen en restauratie, die voorheen verdeeld was, wordt samengevat in een gemeenschappelijke database en op een bestandsopslagsysteem dat voldoet aan de diverse eisen van modern collectiebeheer. Dit centrale informatie- en archiveringsplatform is bedoeld om medewerkers en externe partners te ondersteunen bij de uitvoering van hun projecten op het gebied van bouw, wetenschap of restauratie.
Enerzijds ligt de focus momenteel op de inventaris van middeleeuwse manuscripten, vroegmoderne prenten (incunabelen), archieven en grafiek, die circa 80 eenheden omvat. Aan de andere kant worden er ongeveer 330 munten en medailles geregistreerd en gepubliceerd, waarvan er enkele alleen hier in Halberstadt te vinden zijn.
Na de interne verwerking kunt u online over onze objecten lezen en ervan genieten op het portaal museum-digitaal.

 

Naar de digitale collectie