Hoofdaltaar

Nedersaksen, omstreeks 1500
Eikenhout, tempera, bladgoud en -zilver


Afbeeldingen met meerdere figuren in een meeslepende dramatiek hangen boven de panelen van het altaar voor een doorlopende gouden achtergrond. De middelste afbeelding toont de kruisiging van Jezus aan de Calvarieberg en verbindt dicht opeen meerdere scènes. U herkent de rouwenden onder het kruis, het wonder van Longinus of de dood van de misdadigers en hun zielsverhuizing naar hemel en hel. De in een gouden mantel en tulband geklede Goede Hoofdman herkent de ware zoon van God, soldaten vechten om het gewaad van Christus.
De afbeeldingen van de vleugel van het altaar thematiseren aan de ene kant Maria met de heilige sip aan de buitenkant en binnen de ontmoeting van Anna en Joachim onder de gouden poort en de tempelgang van Maria. Aan de andere kant tonen zij gebeurtenissen uit het leven van de heilige Georg. In de dramatiek van de late middeleeuwen worden in de afbeeldingen de wreedheden van tegenstanders, rouw en voorbeeldig handelen van de heiligen aanschouwelijk getoond.
Het bovenstuk van het altaar komt oorspronkelijk van een aan de heilige Georg gewijd nevenaltaar in de dom en vervangt een tegenwoordig in de domschat bewaard gebleven schrijn met relikwieën.