Karelsreliquiarium

Glas: Byzantijnse Rijk, 9e/10e eeuw, gouden zetting: Magdeburg (?), omstreeks 1343, inv.-nr. DS068
Glas, zilver, verguld, gegoten, gevormd, gegraveerd, geniëlleerd, platbollen edelstenen.


Het Karelsreliquiarium heeft iets weg van een edel en rijk versierd wijnglas met deksel. Het dient niet als drinkkelk, maar als hoes voor bijzondere relikwieën, als delen van de schedel van keizer Karel de Grote. Een beschreven stuk perkament benoemt deze inhoud. De portretbuste van de keizer als knop van het deksel bevestigt het tot in de 14e eeuw reikende gebruik. Het glas is echter nog ongeveer 400 jaar ouder. Het is waarschijnlijk afkomstig uit het Byzantijnse Rijk en, vanwege zijn uitzonderlijke waarde, kreeg het de nieuwe taak om een relikwie te bewaren toen de aanbidding van Karel de Grote zich ontvouwde. Want de keizer kreeg in Halberstadt als stichter van het bisdom en - sinds zijn heiligverklaring in de 12e eeuw - als heilige een bijzondere waardering. Vermoedelijk ontstond het reliquiarium in de nasleep van de aanbidding van Karel en de inrichting van het Karelsaltaar omstreeks het midden van de 14e eeuw.