Kansel

Halberstadt, 1592
Hout, gesneden, vervaardigd, albastreliëf


Onmiddellijk na de invoer van de Reformatie bestelde de clerus een kansel. Het woord als centraal element van een kerkdienst verlangde naar een ‘preekstoel’, die door schenkingen van twaalf domheren direct werd vervaardigd. Hun namen en wapens zijn in het klankbord verwerkt. Geheel in de stijl van de Renaissance met pilasters en balken ingedeeld, maakt een helder beeld- en tekstprogramma de inhoud van het geloof duidelijk: Langs de trap wijzen deugd-afbeeldingen met kinderen, een anker en een boek in de handen op de christelijke fundamentele waarden van naastenliefde, hoop en geloof. Op de zeshoekige korf van de kansel duiden de reliëfs van de vier schrijvende evangelisten op de boeken van het Nieuwe Testament en betuigen het leven en het werken van Christus. Het middelste albastreliëf toont de opstanding van Christus en de overwinning op de dood. Deze afbeeldingen volgen boven twee beelden onder de trapleuning. Twee in mantels verhulde skeletten van een knecht en een heer leggen de nadruk op de gelijkheid voor God en zijn rechtvaardigheid. En de afbeelding van Samson, die de Filistijnen doodsloeg, veraanschouwelijkt de strijd voor het ware geloof. Zo biedt de kansel een duidelijke stellingname over alle door de domheren gedeelde christelijke waarden.