Maria Magdalena

Halberstadt, omstreeks 1350
Zandsteen, vervaardigd


Maria Magdalena staat in een elegante ronde vorm met een olievaatje en wierookvat. Het gewaad valt in zachte vouwen, haar tedere gezicht betovert door een aangeduide glimlach. Sinds de laatste restauratie toont de figuur haar oorspronkelijke kleur. Gulden rozendessin sieren de blauwe mantel, medaillons en een geborduurde kraag het onderkleed. Samen met de hoofdbedekking vertolkt de kleding een voorname, moreel vlekkeloze houding. Maria Magdalena is hier aldus niet de zondaar, maar de begeleidster van Jezus die met olievaatje en wierookvat als eerste aan het graf was en van de opstandig ervoer. Waarvoor de sculptuur dienstdeed is niet duidelijk, waarschijnlijk was het een figuur van een betuigd, maar niet meer voorhanden heilig graf.