Triomfkruisgroep

Halberstadt, omstreeks 1215-1220
Vervaardigd uit linden-, eiken-, dennenhout


De grote kruisigingsgroep behoort tot de hoogtepunten aan de Straße der Romanik. Over een breedte van achtenhalve en een hoogte van tweeënhalve meter strekt zich een omvangrijke afbeelding met weinig figuren uit. Deze vertelt over kruisiging en dood, maar ook over overwinning en verlossing. De gekruisigde staat boven Adam en de draak Lucifer en wijst op de overwinning op de erfzonde en het boze, alsook op de belofte over de vergiffenis van zonden. Maria, links van het kruis, treedt op een slang als zinspeling op de zondeval en de overwinning daarvan, Johannes op keizer Nero, wiens poging tot doodslag van de heilige door de goddelijke bijstand faalde. Gevleugelde wezens - zogenoemde cherubijnen - boven de vuurwielen, omlijsten de groep als hemelse boodschappers.
De oudste van de monumentale triomfkruisgroepen uit Midden-Duitsland met oorspronkelijke kleurvervaardiging ontstond nog voor de bouw van de gotische dom.